Žalba koju je 11. rujna 2020. podnio Solar Ileias Bompaina AE protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 3. srpnja 2020. u predmetu T-143/19, Solar Ileias Bompaina protiv Komisije

(predmet C-429/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Solar Ileias Bompaina AE (zastupnici: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva:

da ukine rješenje protiv kojeg je podnesena žalba;

utvrdi da se tužba dopušta i vrati predmet na odlučivanje Općem sudu.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se temelji na dva žalbena razloga.

Kao prvo, Opći sud je proveo pogrešnu pravnu analizu činjenica na kojima se tužba temelji, koja je posljedica toga što je zanemario sadržaj pritužbe koju je žalitelj podnio unatoč činjenici što je u potpunosti razumio taj sadržaj.

Kao drugo, Opći sud je isto tako primijenio pogrešan standard dokazivanja.

____________