Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 3. září 2020 – Evropský zatýkací rozkaz vydaný proti P; další účastník řízení: Openbaar Ministerie

(Věc C-412/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Amsterdam

Účastníci původního řízení

Evropský zatýkací rozkaz vydaný proti: P

Další účastník řízení: Openbaar Ministerie

Předběžná otázka

Brání rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV1 , čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii nebo čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie tomu, aby vykonávající justiční orgán vykonal EZR vydaný soudem, když tento soud nesplňuje požadavky kladené na účinnou soudní ochranu, resp. na účinnou právní ochranu a již v okamžiku vydání EZR je nesplňoval, neboť právní úprava vystavujícího členského státu nezaručuje jeho nezávislost a již v okamžiku vydání EZR ji nezaručovala?

____________

1     Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 2002, L 190, s. 1).