Kasační opravný prostředek podaný dne 5. června 2020 Giorgio Armani SpA proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 26. března 2020 ve věci T-653/18, Armani v. EUIPO

(Věc C-239/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Giorgio Armani SpA (zástupkyně: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, abogada)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 30. září 2020 rozhodl, že kasační opravný prostředek nelze uznat za přijatelný a že navrhovatelka ponese vlastní náklady řízení.

____________