Hogere voorziening ingesteld op 5 juni 2020 door Giorgio Armani SpA tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 26 maart 2020 in zaak T-653/18, Armani/EUIPO

(Zaak C-239/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Giorgio Armani SpA (vertegenwoordiger: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, abogada)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 30 september 2020 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) de hogere voorziening niet toegelaten en rekwirante verwezen in haar eigen kosten.

____________