Žalba koju su 12. rujna 2020. podnijeli Carlo Tognoli i dr. protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 3. srpnja 2020. u spojenim predmetima T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 do T-462/19, T-464/19, T-469/19 i T-477/19, Tognoli i dr. protiv Parlamenta

(predmet C-431/20 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelji: Carlo Tognoli, Emma Allione, Luigi Alberto Colajanni, Claudio Martelli, Luciana Sbarbati, Carla Dimatore, u svojstvu nasljednika Marija Riga, Roberto Speciale, Loris Torbesi, u svojstvu nasljednika Eugenija Melandrija, Luciano Pettinari, Pietro Di Prima, Carla Barbarella, Carlo Alberto Graziani, Giorgio Rossetti, Giacomo Porrazzini, Guido Podestà, Roberto Barzanti, Rita Medici, Aldo Arroni, Franco Malerba, Roberto Mezzaroma (zastupnici: M. Merola, L. Florio, odvjetnici)

Druga stranka u žalbenom postupku: Europski parlament

Žalbeni zahtjev

ukinuti pobijano rješenje i vratiti predmet Općem sudu na odlučivanje o meritumu;

naložiti Parlamentu snošenje troškova žalbenog postupka, uz naknadnu odluku o troškovima postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji traže ukidanje, na temelju članka 256. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 56. Statuta Suda Europske unije, rješenja Općeg suda Europske unije (osmo vijeće) objavljenog 3. srpnja 2020., dostavljenog 3. srpnja 2020., u spojenim predmetima T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 do T-462/19, T-464/19, T-469/19 i T-477/19, koji je njihove tužbe proglasio očito nedopuštenima.

Prvim žalbenim razlogom žalitelji navode da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava zaključivši da pobijani akt ne proizvodi pravne učinke, u smislu članka 263. UFEU-a. Pogreška proizlazi iz nedostatka pravne osnove za smatranje akta privremenim te neuzimanja u obzir njegovih pravnih učinaka prema žaliteljima. Naime, pobijani akt proizveo je trenutačni učinak prema žaliteljima, uskrativši im znatan dio njihova prava na mirovinu.

Drugim žalbenim razlogom žalitelji navode da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je članak 86. Poslovnika Općeg suda protumačio i primijenio protivno njegovoj svrsi i učinkovitosti. Naime, cilj je te odredbe izbjegavanje nepotrebnog gomilanja tužbi. Usto, Opći sud je, proglasivši nedopuštenima tužbu i podnesak o prilagodbi, počinio drugu pogrešku koja se tiče prava, čiji je paradoksalni učinak uskraćivanje žaliteljima prava na sudsku zaštitu.

Trećim žalbenim razlogom žalitelji navode da je Opći sud počinio dvije postupovne povrede koje trebaju rezultirati ukidanjem rješenja, odnosno povredu načela kontradiktornosti i pogrešku koja se tiče prava prilikom primjene članka 126. Poslovnika Općeg suda.

Prvonavedena povreda sastoji se u uskraćivanju žaliteljima mogućnosti odgovora na prigovor nedopuštenosti podneska o prilagodbi tužbe, koji je istaknuo Europski parlament. Usto, Opći sud je dodatno pogriješio odlučivši da nije potrebna druga razmjena podnesaka te ne zakazavši raspravu, čime je žaliteljima uskraćena mogućnost izražavanja vlastita stajališta o prigovoru nedopuštenosti podneska o prilagodbi, unatoč tome što su podnijeli službeni zahtjev u tom smislu.

Nadalje, kontradiktorne postupovne odluke Općeg suda upućuju na to da nedopuštenost tužbe nije bila odmah jasna i nedvojbena, odnosno očita u smislu članka 126. Poslovnika Općeg suda. Slijedom navedenog, pretpostavke za primjenu navedene odredbe nisu bile ispunjene.

____________