Cerere de decizie preliminară introdusă de Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) la 7 septembrie 2020 – TR

(Cauza C-416/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Persoana urmărită: TR

Cealaltă parte la procedură: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Întrebare preliminară

În materia deciziilor privind extrădarea în scopul urmăririi penale a unei persoane condamnate în lipsă dintr-un stat membru al Uniunii Europene către alt stat membru, dispozițiile Directivei (UE) 2016/3431 , în special articolele 8 și 9 din aceasta, trebuie interpretate în sensul că legitimitatea extrădării, în special în cazul așa-numitei sustrageri de la judecată, depinde de respectarea de către statul solicitant a condițiilor prevăzute de această directivă?

____________

1     Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO 2016, L 65, p. 1).