Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Wien (Austria) la 15 septembrie 2020 – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Strato AG

(Cauza C-433/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Wien

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Pârâtă: Strato AG

Întrebările preliminare

Noțiunea „pe orice suport” prevăzută la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din [Directiva 2001/29/CE]1 trebuie interpretată în sensul că aceasta se referă și la serverele care aparțin unor terți care pun la dispoziția unor persoane fizice (clienți), în scopul utilizării private (și fără scopuri direct sau indirect comerciale), spațiu de stocare pe aceste servere pe care clienții îl utilizează pentru reproducere prin stocare („cloud computing”)?

În cazul unui răspuns afirmativ, dispoziția citată la prima întrebare trebuie interpretată în sensul că se aplică unei reglementări naționale care prevede că autorul are dreptul la o remunerație adecvată (remunerație pentru suporturi de stocare)

-    în cazul în care, ca urmare a naturii sale, se poate aștepta ca o operă (pusă la dispoziția publicului prin difuzare prin unde radio sau care a fost fixată pe un suport de stocare produs în scop comercial) să fie reprodusă prin stocarea, în vederea utilizării proprii sau private pe un „suport de stocare de orice tip, adaptat pentru o astfel de reproducere și care este introdus pe piață pe teritoriul național în scopuri comerciale”.

-    și în cazul în care, în acest scop, este utilizată metoda de stocare descrisă la prima întrebare?

____________

1     Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).