Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 8 septembrie 2020 – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg

(Cauza C-419/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg (Germania)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, reprezentată de asociatul său comanditat Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Pârât: Hauptzollamt Hamburg

Întrebarea preliminară

Există o încălcare a dreptului Uniunii, ca cerință impusă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru existența dreptului la dobânzi prevăzut de dreptul Uniunii și în cazul în care o autoritate națională stabilește o taxă în temeiul dreptului Uniunii, dar ulterior o instanță națională constată că nu sunt îndeplinite condițiile de fapt pentru perceperea taxei?

____________