Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 10.9.2020 – Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Kiel

(asia C-427/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Vastaaja: Hauptzollamt Kiel

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kyse unionin oikeuden rikkomisesta, joka on unionin tuomioistuimen vahvistama edellytys unionin oikeuteen perustuvalle oikeudelle saada korkoa, myös silloin, kun jäsenvaltion viranomainen määrää maksettavaksi veron vastoin oikeudellisesti päteviä unionin oikeuden säännöksiä ja kun jäsenvaltion tuomioistuin toteaa myöhemmin tämän merkitsevän unionin oikeuden rikkomista?

____________