Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Silistra (Bulgaria) la 16 octombrie 2020 – DB, LY/Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Cauza C-520/20)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Silistra

Părțile din procedura principală

Reclamanți: DB, LY

Pârât: Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Întrebarea preliminară

Articolul 39 și în special alineatul (3) al acestuia din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II) trebuie interpretate în sensul că autorizează o reglementare și o practică administrativă naționale potrivit cărora organul executiv competent poate și trebuie să refuze executarea atunci când există motive pentru a considera că alerta introdusă în SIS nu este acoperită de scopurile pentru realizarea cărora a fost înregistrată și, în special, de cele prevăzute la articolul 38 alineatul (1) din decizia menționată?

____________