Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 18. maj 2006 - Eerola mod Kommissionen

(Sag F-110/05) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 48 af 25.2.2006.