3. mail 2006 esitatud hagi - Lebedef-Caponi versus komisjon

(Kohtuasi F-50/60)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid G. Bounéou ja F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada hageja karjääriarengu aruanne (REC) ajavahemiku 1.7.2001-31.12.2002 kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi toetuseks viis väidet:

-    esiteks on rikutud personalieeskirjade artiklit 26,

-    teiseks on rikutud personalieeskirjade artikli 43 rakendamise üldsätteid,

-    kolmandaks on rikutud omavoli- ja võimu kuritarvitamise keeldu ning põhjendamiskohustust,

-    neljandaks on rikutud õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet ning patere legem quam ipse fecisti põhimõtet,

-    viiendaks on rikutud hoolitsuskohustust.

____________