2006. május 3-án benyújtott kereset - Maddalena Lebedef-Caponi kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-50/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (képviselők: G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2001. július 1-2002. december 31. időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentését;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztásául a felperes a következő öt jogalapot adja elő:

első: a személyzeti szabályzat 26. cikkének megsértése;

második: a személyzeti szabályzat 26. cikkével kapcsolatos általános végrehajtási rendelkezések megsértése;

harmadik: az önkényes eljárás tilalmának és a hatáskörrel való visszaélés tilalmának, valamint az indokolási kötelezettség elvének a megsértése;

negyedik: a bizalomvédelem elvének és a "patere legem quam ipsam fecisti" elvének a megsértése;

ötödik: a gondoskodási kötelezettség megsértése.

____________