Kanne 2.5.2006 - de Albuquerque v. komissio

(Asia F-55/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Augusto de Albuquerque (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

DG INFSOn pääjohtajan 23.9.2005 tekemä päätös siirtää kantaja yksikön edun vuoksi yksikön päälliköksi INFSO.G.2:een (Mikro- ja nanojärjestelmät), on kumottava

nimittävän viranomaisen 2.2.2006 tekemä nimenomainen kielteinen päätös kantajan valitukseen R/764/05 on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission virkamies, joka siirrettiin yksikön edun vuoksi yksikön päällikön tehtävään INFSO.G.2:ssa (Mikro- ja nanojärjestelmät), väittää, että tämä siirto on yksikön edun vastainen. Hän vetoaa henkilöstösääntöjen 7 artiklan rikkomiseen ja yksikön edun käsitettä koskevaan ilmeiseen arviointivirheeseen, harkintavallan väärinkäyttöön sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen.

____________