2006 m. gegužės 9 d. pareikštas ieškinys byloje Chassagne prieš Komisiją

(Byla F-56/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Olivier Chassagne (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, Y. Minatchy ir A. Jaume

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2004 m. ieškovo veiklos vertinimo ataskaitą (REC).

Panaikinti Generalinio direktorato sprendimą suteikti pirmenybės balus vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą.

Panaikinti Paskyrimų tarnybos 2006 m. sausio 30 d. ir 2006 m. kovo 14 d. sprendimus, atmetančius ieškovo pateiktus skundus dėl paminėtų aktų panaikinimo.

Priteisti simbolinį vieną eurą profesinei žalai atlyginti ir simbolinį vieną eurą moralinei žalai atlyginti, žalai, atsiradusiai priėmus skundžiamus aktus.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdamas savo ieškinį, ieškovas pirmiausiai nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 ir 45 straipsnių bendrųjų įgyvendinimo nuostatų neteisėtumą.

Jis be to nurodo keleto bendrųjų procedūros reikalavimų, tokių kaip teisės į gynybą, pareigos motyvuoti ir procedūros taisyklių laikymosi, pažeidimą.

Ieškovas taip pat teigia, kad administracija, atlikdama nuopelnų palyginimo analizę ir paskirstydama pirmenybės balus, padarė keletą akivaizdžių vertinimo klaidų.

Galiausiai, ieškovo nuomone, atsakovė pažeidė tinkamo administravimo principą.

____________