Civildienesta tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 31. maija rīkojums - Irène Bianchi pret Eiropas Izglītības fondu

(lieta F-38/06 R)

Pagaidu noregulējums - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un pagaidu pasākumiem

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Irène Bianchi, Turīna (Itālija) (pārstāvis - M. A. Lukas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Izglītības fonds (pārstāvji - M. Dunbar, direktore, kam palīdz G. Vandersanden, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, 2005. gada 24. oktobra lēmuma, ar kuru Eiropas Izglītības fonds atteica pagarināt līgumu ar prasītāju kā pagaidu darbinieci, izpildes apturēšana un, otrkārt, pagaidu pasākumu noteikšana.

Rezolutīvā daļa:

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

____________