Žaloba podaná dne 8. května 2006 - Kerstens v. Komise

(Věc F-59/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 11. července 2005 o přijetí zprávy o vývoji služebního postupu žalobce za rok 2004;

zrušit výslovné rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 6. února 2006, kterým se zamítá stížnost žalobce č. R/769/05;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, který je úředníkem Komise, zpochybňuje body za zásluhy a hodnocení, které obsahuje zpráva o vývoji jeho služebního postupu za rok 2004. Uplatňuje porušení pravidel postupu při hodnocení a obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu, jakož i zjevně nesprávné posouzení a porušení článku 43 služebního řádu. Žalobkyně si nakonec vyhrazuje právo rozvést třetí žalobní důvod vycházející ze zneužití pravomoci.

____________