Kanne 8.5.2006 - Kerstens v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-59/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 11.7.2005 tekemä päätös, jolla hyväksyttiin kantajan urakehitystä koskeva kertomus vuodelle 2004, on kumottava

nimittävän viranomaisen 6.2.2006 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan valitus N:o R/769/05, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission virkamies, riitauttaa vuoden 2004 kantajan urakehitystä koskevaan kertomukseen sisältyvät ansiopisteet ja arvioinnit. Hän vetoaa arviointimenettelyn sääntöjen ja henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosääntöjen rikkomiseen, ilmeiseen arviointivirheeseen ja henkilöstösääntöjen 43 artiklan rikkomiseen. Kantaja varaa oikeuden kehittää kolmannen kanneperusteen, joka koskee harkintavallan väärinkäyttöä.

____________