Kanne 12.5.2006 - Cathy Sapara v. Eurojust

(Asia F-61/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Cathy Sapara (Haag, Alankomaat) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja C. Ronzi)

Vastaaja: Eurojust

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa 6.7.2005 tehdyn päätöksen, jolla kantajan työsopimus lopetettiin, ja määrää kantajan työsuhteen jatkumaan Eurojustissa kyseisestä päivästä lähtien

määrää kantajan kärsimästä vahingosta korvauksen, jonka suuruudeksi arvioidaan väliaikaisesti ex aequo et bono 200 000 euroa henkisestä kärsimyksestä ja kantajan palkka heinäkuusta 2005 15.10.2009 asti aineellisesta vahingosta

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on entinen Eurojustin väliaikainen toimihenkilö, riitauttaa päätöksen, jolla hänen työsopimuksensa lopetettiin koeajan päätyttyä.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seuraaviin kanneperusteisiin:

-    Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklaa ja henkilöstösääntöjen 9 artiklaa on rikottu

-    sitä yleistä oikeusperiaatetta on loukattu, jonka mukaan kaikki sellaiset toimet, joilla on vaikutusta kantajan etuihin, on perusteltava

-    ilmeiset virheet tosiseikkojen arvioinnissa ovat johtaneet oikeudellisiin virheisiin

-    hyvän hallinnon yleistä periaatetta ja puolustautumisoikeutta on loukattu

-    kyseessä on harkintavallan väärinkäyttö.

Korvauspyynnön osalta kantaja katsoo, että hän on joutunut ahdistelun uhriksi ja että hänen kunniaansa on loukattu useissa yhteyksissä.

____________