2006 m. birželio 13 d. Tarnautojų teismo nutartis Maccanti prieš CESE

(Byla F-81/05)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 281, 2005 11 12.