Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 juni 2006 - Maccanti / EESC

(Zaak F-81/05)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 281 van 12.11.2005.