2006. február 20-án benyújtott kereset - Semeraro kontra Bizottság

(F-19/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Magdalena Semeraro (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. november 8-án hozott határozatát, amellyel az elutasította a felperes 2004. évi szakmai előmeneteléről kiállított értékelést tartalmazó jelentés ellen a felperes által 2005. augusztus 12-én benyújtott panaszt;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg az említett jelentést is;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság 2004. november 30-án C*6-os besorolási fokozatba előléptetett tisztviselője, a 2004. évi értékelési eljárásban az előző évekhez viszonyítva nagyon alacsony számú érdempontot kapott.

Minthogy erre vonatkozó panaszát elutasították, a felperes előterjesztette a jelen keresetét, amelyben három jogalapot hoz fel.

Az első jogalapot a felperes a személyzeti szabályzat 25. cikkének és a személyzeti szabályzat általános végrehajtási rendelkezései 43. cikkének megsértésére alapítja. Közelebbről a felperes azt állítja, hogy a szakmai előmeneteléről szóló értékelést a fellebbviteli értékelő változatlanul fenntartotta anélkül, hogy konkrét és személyre szabott érvekkel válaszolt volna az értékelési vegyesbizottság kifogásaira és észrevételeire.

A második jogalapot a felperes a személyzeti szabályzat 43. cikkének, az általános végrehajtási rendelkezések 1. cikke (2) bekezdésének, az arányosság és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének a megsértésére, valamint nyilvánvaló értékelési hibára alapítja. A felperes szerint egyrészt a 2004. évi értékelési eljárásban neki adott érdempontok csökkentése nem egyeztethető össze azzal a ténnyel, hogy az elkészített elemző értékelések megegyeznek az előző években lefolytatott eljárásokban készített értékelésekkel. Másrészt az adminisztráció által előadott azon indokolás, miszerint az érdempont-csökkentés a felperes 2004. év végi előléptetésével magyarázható, nem bír semmiféle jelentőséggel.

A harmadik jogalapot a felperes a személyzeti szabályzat 25. cikkének, a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 10. cikke (3) bekezdésének és az általános végrehajtási rendelkezések 9. cikke (7) bekezdésének megsértésére, valamint nyilvánvaló értékelési hibára alapítja. Közelebbről a felperes azt állítja, hogy sem az értékelő, sem az ellenjegyző, sem pedig a fellebbviteli értékelő nem indokolták kellőképpen, hogy miért jutottak arra az álláspontra, hogy a felperes nem alkalmas a B* besorolási csoportba tartozó tisztség ellátására.

____________