2006 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Hinderyckx prieš Tarybą

(Byla F-57/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Jacques Hinderyckx (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato J. A. Martin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti sprendimą nepaaukštinti ieškovo priskiriant jį B*8 lygiui 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūroje.

Paaukštinti ieškovą priskiriant B*8 lygiui.

Priteisti iš atsakovės ieškovui 2 400 eurų sumą patirtai visai žalai atlyginti.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, pradėjęs dirbti Europos Parlamente 1994 m. balandžio 1 d., 2004 m. liepos 16 d. buvo perkeltas į Tarybos Generalinį sekretoriatą kaip B*7 lygio pareigūnas. Ieškinyje jis skundžia Paskyrimų tarnybos sprendimą nepaaukštinti pareigomis priskiriant B*8 lygiui 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūroje.

Ieškovas nurodo du pagrindus, iš kurių pirmasis susijęs su tarnybos stažo lygyje tęstinumu ir puikiu darbu Europos Parlamente.

Antruoju pagrindu ieškovas teigia, kad Paskyrimų tarnyba privalėjo paaiškinti, kaip pagal Patariamosios paaukštinimų komisijos naudotą procedūrą buvo atsižvelgta į skirtumus tarp skirtingų Europos Parlamento ir Tarybos tipinių paskyrimų atskaitų struktūros. Be to, ieškovas teigia, kad Taryba, užtikrindama lygias galimybes kandidatams iš skirtingų institucijų, privalėjo remtis tiksliomis taisyklėmis, atitinkančiomis Pareigūnų tarnybos nuostatus ir galinčias užtikrinti vienodą vertinimą palygindama nuopelnus. Nesant tokių taisyklių Tarybos priimti sprendimai yra diskriminuojantys.

____________