Tožba, vložena 12. maja 2006 - Hinderyckx proti Svetu

(Zadeva F-57/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jacques Hinderyckx (Bruselj, Belgija) (zastopnik: J. A. Martin, avocat)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba o nenapredovanju v naziv B*8 v napredovalnem obdobju 2005;

tožečo stranko naj se poviša v naziv B*8;

toženi stranki naj se naloži plačilo zneska 2 400 evrov za povrnitev celotne škode;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je 1. aprila 1994 nastopila službo v Evropskem parlamentu, je bila 16. julija 2004 premeščena v Generalni sekretariat Sveta, kot uradnik z nazivom B*7. V svoji tožbi izpodbija odločbo Organa pristojnega za imenovanja (OPI) o nenapredovanju tožeče stranke v naziv B*8 v napredovalnem obdobju 2005.

Tožeča stranka se sklicuje na dva tožbena razloga, od katerih prvi temelji na njegovi delovni dobi v nazivu in odličnosti njegovih storitev za Evropski parlament.

V okviru njegovega drugega tožbenega razloga tožeča stranka zatrjuje, da bi moral OPI razložiti, kako je postopek, ki ga je uporabil Posvetovalni odbor za napredovanje (PON), upošteval razlike v sestavi tipskega ocenjevalnega poročila Evropskega parlamenta in Sveta. Poleg tega tožeča stranka zatrjuje, da bi moral imeti Svet za zagotovitev enakih možnosti med kandidati iz različnih institucij natančna pravila, ki bi bila skladna s kadrovskimi predpisi in bi pri primerjalnem ocenjevanju sposobnosti lahko zagotovila enakost obravnavanja. Neobstoj takih pravil naj bi vodil Svet k sprejetju diskrecijskih odločitev.

____________