2006 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Hanot prieš Komisiją

(Byla F-30/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Cécile Hanot (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnis yra neteisėti.

Panaikinti sprendimą, kuriuo ieškovė paskiriama į asistentės pareigas, tiek, kiek jos priskyrimas B*3 lygiui, 5 pakopai nustatomas taikant Nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalį.

Panaikinti sprendimą neatsižvelgti į visus ieškovės "krepšelį" sudarančius balus.

Panaikinti sprendimą taikyti dauginimo koeficientą apskaičiuojant ieškovės atlyginimą.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė yra vidinio konkurso COM/PB/04 dėl perkėlimo į aukštesnę kategoriją, apie kurį buvo paskelbta iki naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo, laimėtoja. Įsigaliojus šiems nuostatams, atsakovė ją paskyrė į aukštesnę kategoriją, palikdama tą patį lygį, pakopą bei dauginimo koeficientą. Tačiau jos paaukštinimo balai buvo prilyginti nuliui.

Savo ieškinyje ieškovė pirmiausia tvirtina, kad ginčijami sprendimai pažeidžia pranešimo apie konkursą, kurį ji laimėjo, teisėtumą, taip pat Nuostatų 5, 29 bei 31 straipsnius, teisės į karjerą ir proporcingumo principus.

Be to, ieškovė teigia, kad minėti sprendimai taip pat pažeidžia vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principą. Pirma, to paties konkurso ar to paties lygio konkurso laimėtojai priskiriami skirtingiems lygiams, atsižvelgiant į tai, ar priėmimas į darbą vyksta prieš ar po naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo. Antra, konkurso dėl perkėlimo į aukštesnę kategoriją nelaimėję pareigūnai atsiduria geresnėje padėtyje, nes jie ir toliau išlaiko paaukštinimo balus, o ieškovės "krepšelio" balai prilyginami nuliui.

Galiausiai, ieškovės teigimu, ginčijamais sprendimais pažeidžiamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas, nes ji galėjo tikėtis būti paskirta į pranešime apie konkursą nurodytą lygį.

____________