2006. április 5-én benyújtott kereset - Alejandro Martin Magone kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-36/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Alejandro Martin Magone (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az ECHO főigazgatójának fellebbviteli értékelőként hozott, 2005. június 7-i határozatát, amely a felperesről a 2004. január 1. és 2004. szeptember 15. közötti időszakra vonatkozóan készült szakmai előmeneteli jelentés jogerős helybenhagyása és jóváhagyása miatt sérelmes;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg e vitatott szakmai előmeneteli jelentést;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. december 22-i, 2006. január 5-én közölt határozatát, amely a felperes 2005. szeptember 6-án a személyzeti szabályzat 90. cikke alapján, a megtámadott határozat megsemmisítése végett benyújtott panaszának elutasításáról rendelkezik;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a felperes lelki és szakmai zaklatást szenvedett;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperesnek az őt ért vagyoni és nem vagyoni kár, illetve előmeneteli sérelem miatt méltányosan 29000 euróban megállapítandó összegű kártérítést, mely összeg eljárás során történő felemelésének vagy leszállításának jogát a felperes fenntartja;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének jogalapjaként a felperes a személyzeti szabályzat 12a. cikkének, 25. cikke (2) bekezdésének, 26. és 43. cikkének, a 43. cikk alkalmazásához a Bizottság által 2004. március 3-án elfogadott általános végrehajtási rendelkezéseknek, a Bizottság 2004. április 28-i, az ellátások szintjének fenntartásáról szóló határozatának, az igazgatási útmutatónak és a vonatkozó iránymutatásoknak a megsértésére, hatáskörrel való visszaélésre, az általános jogelvek - így a védelemhez való jog, a gondos ügyintézés elve és a gondoskodási kötelezettség, valamint az egyenlő bánásmód elve - illetve a jogilag elfogadható, azaz helytálló és nyilvánvaló ténybeli vagy jogi mérlegelési hibától mentes indokokon alapuló határozathozatal kinevezésre jogosult hatóság számára kötelező elvének megszegésére hivatkozik.

A felperes ezután előadja, hogy a kinevezésre jogosult hatóság a 2004. évre szólóan a vitatott értékelés megállapításával nyilvánvalóan helytelenül értelmezte és alkalmazta a személyzeti szabályzat rendelkezéseit és a fenti elveket. Határozata ténybeli és jogi tekintetben pontatlan indokokon alapult. Következésképpen a felperes helyzete nem felel meg elvárásainak és jogos érdekeinek; a felperes lelki és szakmai zaklatásnak minősülő hátrányos megkülönböztetést szenvedett el.

____________