2006. április 11-én benyújtott kereset - Chassagne kontra Bizottság

(F-39/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Olivier Chassagne (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és Y. Minatchy ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az Európai Közösségek tisztviselőinek új személyzeti szabályzata VII. melléklete 8. cikkének jogellenességét és ennek következtében a felperes esetében való alkalmazhatatlanságát

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperes számára 1 euró jelképes összegű kártérítést az elszenvedett nem vagyoni kár miatt, és 16 473 euró kártérítést az elszenvedett pénzügyi kár miatt.

Jogalapok és főbb érvek

A felperes a Bizottság tisztviselője, Franciaország tengerentúli megyéjéből, Réunion szigetéről származik. A felperes a jelen keresetet az éves utazási költségeinek megtérítését tartalmazó, 2005. július havi fizetési elszámolásával szemben megfogalmazott panaszának elutasítását követően nyújtotta be.

A keresetének alátámasztására a felperes a 2004. május 1-je óta hatályos személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének a jogellenességére hivatkozik. Állítása szerint ez a rendelkezés ellentétes a közösségi joggal, mivel a tisztviselők származási helyéhez kapcsolódóan számos bánásmódbeli egyenlőtlenséget, valamint hátrányos megkülönböztetést tartalmaz - amelyek ellentétesek többek között az EK 12. cikkel és az EK 299. cikkel - a francia tengerentúli megyékből származó tisztviselőkkel szemben, továbbá általában az állampolgárság, a nyelvi kisebbséghez való tartozás, az etnikai vagy faji eredet alapján.

A felperes azt is előterjeszti, hogy az említett rendelkezés a közösségi jog más általános elveit is sérti, mint például az indokolási kötelezettség, az arányosság, az átláthatóság és a gondos ügyintézés, valamint a bizalomvédelem és a jogbiztonság elveit.

____________