2006 m. balandžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-41/06)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija), atstovaujamas profesoriaus ir advokato L. Garofalo

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2005 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimą atleisti ieškovą iš darbo ir skirti jam invalidumo pašalpą, nustatytą Tarnybos nuostatų 78 straipsnio 3 dalyje.

Panaikinti 2005 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimą, apie kurį pranešta 2006 m. sausio 20 d., atmetantį ieškovo skundą dėl 2005 m. gegužės 30 d. sprendimo.

Panaikinti visas priemones, susijusias su minėtu sprendimu.

Nurodyti Komisijai atlyginti ieškovo patirtą materialinę ir nematerialinę žalą su įstatymais nustatyto tarifo palūkanomis.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas ginčija sprendimą atleisti jį iš darbo dėl neterminuoto invalidumo ir su šiuo sprendimu susijusias priemones.

Jis nurodo, kad ginčijami sprendimai yra neteisėti dėl:

-    visiško tinkamo pagrįstumo trūkumo, taip pat ir todėl, kad nurodytos tautologinės, prieštaringos ir nesusijusios priežastys,

-    teisės į gynybą ir Tarnybos nuostatų II priedo 9 straipsnio pažeidimo,

-    procedūros klaidų, įstatymų ir materialinės teisės normų pažeidimo,

-    rūpestingumo pareigos ir gero administravimo pareigos neįvykdymo,

-    piktnaudžiavimo įgaliojimais ir principo neminem laedere pažeidimo.

____________