Tožba, vložena 23. decembra 2005 - Eva Merglova proti Komisiji

(Zadeva F-129/05)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Eva Merglova (Bruxelles, Belgique) (zastopnika: S. Rodrigues, Y. Minatchy, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev pritožbe za dopustno;

razglasitev ničnosti Odločbe OPI z dne 15. septembra 2005 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

razglasitev spremembe naziva tožeče stranke v naziv C*3 ali C*2 in to z retroaktivnim učinkom od 1. maja 2004;

podredno, Komisija naj v naslednjem napredovalnem obdobju razglasi tožečo stranko za primerno za napredovanje v naziv C*3 ali C*2, in da Komisiji naloži plačilo povrnitve škode, ki jo je utrpela tožeča stranka zaradi dejstva, ker od 1. maja 2004 ni bila razporejena v naziv C*2 ali C*3.

v vsakem primeru, naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnica Komisije, ki je bila zaposlena po reformi Kadrovskih predpisov, vendar vpisana na čakalni seznam natečaja, ki je bil objavljen pred navedeno reformo, navaja nezakonitost člena 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, na podlagi katerega je bila razporejena v naziv C*1, plačilni razred 2.

V utemeljitev svojega ugovora nezakonitosti tožeča stranka najprej navaja obstoj kršitve načela ekvivalentnosti stare in nove karierne strukture, načelo, ki ga določa člen 6 Kadrovskih predpisov. Dejansko se je kariera tožeče stranke upočasnila zaradi njene razporeditve v naziv C*1.

Tožeča stranka prav tako meni, da je bila žrtev kršitve načela enakega obravnavanja v primerjavi z njenimi kolegi iz naziva C4 ali C5, ki so napredovali pred 1. majem 2004.

Na koncu se tožeča stranka opira na kršitev legitimnega pričakovanja, ki ga je imela, glede dejstva, da nova karierna struktura naj ne bi povzročila poslabšanja njenih delovnih pogojev, na kršitev pridobljenih pravic in na obstoj zlorabe pooblastil.

____________