2005. december 31-én benyújtott kereset - Soares kontra Bizottság

(F-130/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carlos Alberto Soares (Brüsszel, Belgium) (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságnak a felperes újrabesorolására irányuló kérelmének elutasításáról szóló, 2005. április 28-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes egy jogalapot hoz fel, amelyet a hatékony igazgatás, a gondos ügyintézés, és az egyenlő bánásmód elvének, továbbá a személyzeti szabályzat 2004. május 1-je előtt hatályos változata szerinti 45. cikkének megsértésére alapít.

A felperes szakmai előmenetelének késleltetését rója fel a Bizottságnak, mivel egyrészt a Bizottság nem készítette el az 1995-2000. évi előléptetési időszakra vonatkozó értékelő jelentést, másrészt pedig nem tett meg minden intézkedést a felperes által az említett értékelő jelentések hiánya miatt állítólag elszenvedett kár megtérítésére.

____________