2006. január 1-jén benyújtott kereset - Fernandez Ortis kontra Bizottság

(F-1/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madrid, Spanyolország) (képviselő: J. R. Iturriagagoitia Bassas ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a felperesnek a 2005. június 17-i határozattal történő felmondás a jogszabály megsértése miatt jogellenes, és szükség esetén semmisítse meg a 2005. június 17-i határozatot és az az alapján hozott 2005. szeptember 23-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság egykori próbaidős tisztviselője, 2004. február 1-je óta volt szerződéses alkalmazott, amikor a tisztviselői személyzeti szabályzat 34. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelőn megkezdte kilenchónapos próbaidejét.

Egy 2004. október 4-i feljegyzésben javaslatot tettek a neki történő felmondásra, azonban a személyzeti szabályzat 34. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Bizottság kivételesen próbaidejének 2005. április 30-ig történő meghosszabbításáról határozott. 2005. június 17-i határozatával a Bizottság 2005. július 1-jei hatállyal felmondott a felperesnek.

Keresetének alátámasztására a felperes előadja, hogy felmondása jogellenes, mivel arra próbaidejének megkezdését követően 17 hónappal később került sor, miközben a személyzeti szabályzat 34. cikkének (4) bekezdése értelmében 15 hónapon túl erre semmiképpen nem kerülhet sor.

____________