2006 m. balandžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Irène Bianchi prieš Europos mokymo fondą

(Byla F-38/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Irène Bianchi (Turinas, Italija), atstovaujama advokato M.-A. Lucas

Atsakovas: Europos mokymo fondas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Fondo direktorės sprendimą, apie kurį ieškovei raštu buvo pranešta 2005 m. spalio 24 d., nepratęsti ieškovės laikinosios tarnautojos darbo sutarties.

Priteisti iš Fondo atlyginti ieškovės patirtą turtinę ir neturtinę žalą kartu su teisėtomis palūkanomis.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, kurią Fondas įdarbino 2000 metais pagal iš pradžių sudarytą trijų metų laikotarpiui, o vėliau pratęstą iki 2006 m. balandžio 15 d. laikinojo tarnautojo darbo sutartį, ginčija sprendimą nepratęsti nuo šios datos jos darbo sutarties.

Grįsdama savo ieškinį dėl panaikinimo, ieškovė nurodo keturis ieškinio pagrindus, kurių pirmasis susijęs su bendruoju teisės į gynybą principu ir Pareigūnų nuostatų 26 straipsniu, nes neigiami vertinimai, kuriuos Fondo direktorei pateikė Finansų departamento vadovas, nebuvo nei perduoti ieškovei, nei įdėti į jos asmens bylą.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su pareigos, kylančios iš 1997 m. vasario 26 d. Fondo direktoriaus sprendimo dėl darbo sutarčių atnaujinimo ir Pareigūnų nuostatų 25 straipsnio 2 pastraipos, nurodyti motyvus pažeidimu, nes ieškovė nebuvo pakankamai informuota apie ginčijamo sprendimo motyvus.

Trečiasis ieškinio pagrindas yra susijęs su daugeliu minėtame 1997 m. vasario 26 d. sprendime nustatytų procedūrų pažeidimų.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, kurias padarė Fondo direktorė, kalbant apie ieškovės gebėjimų reikalingumą atsižvelgiant į po reformos atsiradusias administratorių padėjėjų vietas, ieškovės pareigų atlikimą bei tarnybos interesus.

Grįsdama savo ieškinį dėl žalos atlyginimo, ieškovė tvirtina, kad ginčijamo sprendimo neteisėtumą sudaro nusižengimai, kurie jai padarė ir dar gali padaryti didelę turtinę ir neturtinę žalą.

____________