Avaliku Teenistuse Kohtu 19. juuni 2006. aasta määrus - Nanbru versus parlament

(Kohtuasi F-127/05)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.2006.