Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 19 juni 2006 - Nanbru / Europees Parlement

(Zaak F-127/05)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 60 van 11.3.2006.