Tožba, vložena 21. aprila 2006 - Pimlott proti Europolu

(Zadeva F-52/06)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeča stranka: Mike Pimlott (Porchester Hampshire, Združeno kraljestvo) (zastopnik: D.C. Coppens, avocat)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba Europola z dne 25. januarja 2006;

Europolu se naloži, da tožeči stranki odobri obnovitev pogodbe za obdobje 4 let, od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010;

Europolu se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Potem ko je Europol 1. januarja 2000 prvič zaposlil tožečo stranko za obdobje, ki je bilo prvotno določeno za 4 leta, je imela od 1. januarja 2002 drugo delovno mesto znotraj iste službe, na podlagi nove pogodbe, ki bi se morala izteči 31. decembra 2005.

V svoji tožbi tožeča stranka izpodbija odločbo Europola, ker je obnovil to pogodbo le za 2 leti. Zatrjuje namreč, da od trenutka, ko je prevzela svoje naloge na podlagi nove pogodbe, bi jo moral Europol obravnavati, ne kot uslužbenca, ki je od organov matične države prejel neplačan poseben dopust, ampak kot uslužbenca, ki ni več povezan z navedenimi organi. Razlikovanje naj bi bilo upoštevno, kajti, v prvem primeru, naj bi se uporabil člen 6, druga alinea kadrovskih predpisov Europola, ki omogoča obnovitev pogodbe za obdobje 2 let, medtem ko bi se, v drugem primeru, uporabila tretja alinea navedene določbe, ki omogoča obnovitev za obdobje 4 let.

Tožeča stranka navaja, da je v letu 2002 prekinila vse vezi, ki so jo povezovale z delodajalcem iz Združenega kraljestva in da je bila prepričana, da bo slednji posledično spremenil register osebja. Čeprav je jasno, da je britanski organi dejansko nikoli niso izbrisali iz navedenega registra, tožeča stranka zatrjuje, da v nobenem primeru ne bi smela ona sama nositi posledic te malomarnosti.

____________