2006 m. birželio 30 d. Tarnautojų teismo nutartis Colombani prieš Komisiją

(Byla F-75/05)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro dėl taikaus ginčo išsprendimo.

____________

1 - OL C 229, 2005 9 17 (byla buvo įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-294/05 ir 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui