USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA

(čtvrtého senátu)

ze dne 6. října 2005

ve věci C-328/04 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Bíróság): trestní řízení proti Attilu Vajnaiovi1

(Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Výklad zásady zákazu diskriminace - Vnitrostátní ustanovení práva, které pod hrozbou stíhání zakazuje používání symbolu ve formě červené pěticípé hvězdy za přítomnosti široké veřejnosti - Nedostatek příslušnosti Soudního dvora)

(Jednací jazyk: maďarština)

Ve věci C-328/04, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Fővárosi Bíróság (Maďarsko) ze dne 24. června 2004, došlým Soudnímu dvoru dne 28. července 2004, v trestním řízení proti Attilu Vajnaiovi, Soudní dvůr (čtvrtý senát), ve složení K. Lenaerts, předseda senátu, K. Schiemann (zpravodaj) a E. Juhász, soudci, generální advokátka: C. Stix-Hackl, vedoucí soudní kanceláře: R. Grass, vydal dne 6. října 2004 usnesení, jehož výrok je následující:

Soudní dvůr Evropských společenství je zjevně nepříslušný k odpovědi na otázku položenou rozhodnutím Fővárosi Bíróság (Maďarsko) ze dne 24. června 2004.

____________

1 - Úř. věst. C 262, 23.10.2004.