Paziņojums OV

 

Apvienoto lietu T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 un T-210/031 izslēgšana no reģistra

(tiesvedības valoda -franču)

2005. gada 25. janvārī Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt no reģistra apvienotās lietas T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 un T-210/03 Nicolas Georgiopoulos u.c., Panayotis Adamopoulos u.c., Athanassios Rammos, Stavroula Gogos-Skarpatzi u.c., Nikolaos Andrikakis u.c., Konstantinos Athanassopoulos u.c./Eiropas Kopienu Komisija.

____________

1 - OV C 184, 02.08.2003.