A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2007. július 11-i ítélete - Dieter Wils kontra Európai Parlament

(F-105/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíj - A nyugdíjjáruléknak a 2004. május 1-jétől hatályos személyzeti szabályzat rendelkezései szerinti növelése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dieter Wils (Altrier, Luxemburg) (képviselők: G. Vandersanden és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: J. F. De Wachter és M. Mustapha Pacha meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Az új személyzeti szabályzat rendelkezései alapján a felperes illetményjegyzékének 2004. július hónapra visszaható hatállyal való megsemmisítése, amennyiben az a nyugdíjrendszerhez való hozzájárulás mértékét 9,75 %-ra növeli (korábban: T-399/05. sz. ügy)

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék keresetet elutasítja.

Az Európai Parlament maga viseli saját költségeit és köteles viselni Dieter Wils költségeinek felét.

Dieter Wils maga viseli a saját költségeinek felét.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 10., 2006.1.14., 28. o.