Personaldomstolens dom av den 11 juli 2007 - Dieter Wils mot Europaparlamentet

(Mål F-105/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Höjning av pensionsavgifterna med tillämpning av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna i deras lydelse från och med den 1 maj 2004)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dieter Wils (Altrier, Luxemburg) (ombud: advokaterna G. Vandersanden och C. Ronzi)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: J. F. De Wachter och M. Mustapha Pacha)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av lönebeskeden från och med juni månad 2004 i den mån som de innehåller en höjd pensionsavgift om 9,75 procent efter en tillämpning av de nya tjänsteföreskrifterna (ursprungligen mål T-399/04)

Domslut

Talan ogillas

Europaparlamentet skall bära sin rättegångskostnad och halva Dieter Wils rättegångskostnad

Dieter Wils skall bära halva sin rättegångskostnad

Europeiska unionens råd och europeiska gemenskapernas kommission skall var och en bära sin rättegångskostnad

____________

1 - ) EUT C 10, 14 januari 2006, s. 28.