Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 2. července 2007 - Sanchez Ferriz v. Komise

(Věc F-117/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Nezapsání na seznam povýšených úředníků - Hodnotící období pro povýšení 2004 - Prioritní body - Zásluhy - Léta služby - Přípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlos Sanchez Ferriz (Brusel, Belgie) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a H. Kraemer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení seznamu úředníků povýšených za hodnotící období 2004 v rozsahu, v němž jméno žalobce není uvedeno na uvedeném seznamu, jakož i zrušení rozhodnutí o přidělení prioritních bodů žalobce za totéž hodnotící období.

Výrok usnesení

Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 36, 11.2.2006, s. 35.