Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 2. julija 2007 - Sanchez Ferriz proti Komisiji

(Zadeva F-117/05)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali - Napredovalno obdobje 2004 - Prednostne točke - Delovna uspešnost -Doba službovanja - Dopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlos Sanchez Ferriz (Bruselj, Belgija) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in H. Kraemer, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti seznama uradnikov, ki so napredovali v okviru napredovalnega obdobja 2004, v delu v katerem ne vsebuje imena tožeče stranke, ter razglasitev ničnosti odločbe o dodelitvi prednostnih točk tožeči stranki za to isto obdobje.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 36, 11.2.2006, str. 35.