Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 27. júna 2007

H/Rada

(vec F-127/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v nadväznosti na zmierlivé vyriešenie sporu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006, s. 85.