Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 5 juli 2007 - Abarca Montiel m.fl. mot kommissionen

(Mål F-24/06)1

(Personalmål - Kontraktsanställda - Placering i lönegrad och lön - Infrastruktur- och logistikkontoret i Bryssel (OIB) - Barnskötare - Före detta belgiska arbetstagare - Ändring av anställningsvillkoren - Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgien) m.fl. (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och L. Lozano Palacios)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om avslag på de överklaganden som sökandena ingett mot besluten om fastställande av deras lönegrad och lön såsom kontraktsanställda.

Domslut

Besluten genom vilka Europeiska gemenskapernas kommission fastställde sökandenas löner i enlighet med deras avtal om kontraktsanställning som undertecknades i april 2005 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapens kommission förpliktas bära sina rättegångskostnader såväl som hälften av sökandens rättegångskostnader.

Sökandena förpliktas bära hälften av sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 108, 6.5.2006, s. 33