Sodba Sodišča za uslužbence z dne 5. julija 2007 - Bertolete in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-26/06)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Razvrstitev in plačilo - Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) - Vzgojiteljice v otroškem vrtcu - Nekdanji delavci po belgijskem pravu - Sprememba pogojev za zaposlitev - Enako obravnavanje)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert) in drugi (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in L. Lozano Palacios, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi ugovorov, ki so jih tožeče stranke vložile zoper odločbe o njihovih razvrstitvah in plačilih kot pogodbenih uslužbencev.

Izrek sodbe

Odločbe, s katerimi je Komisija Evropskih skupnosti določila plačilo tožečih strank na podlagi pogodb pogodbenih uslužbencev, podpisanih aprila 2005, se razglasijo za nične.

V preostalem delu se tožba zavrne.

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki so jih priglasile tožeče stranke.

Tožeče stranke nosijo polovico svojih stroškov.

____________

1 - UL C 108, 6.5.2006, str. 34.