Kanne 28.6.2007 - S v. Euroopan parlamentti

(Asia F-64/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: S (edustajat: asianajajat R. Mastroianni ja F. Ferraro)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 29.3.2007 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan esittämä valitus, on kumottava

Euroopan parlamentin 27.7.2006 tekemä päätös, jolla kantaja siirrettiin Brysseliin ja nimitettiin tiedotuksen pääosaston pääjohtajan neuvonantajaksi, on kumottava

kaikki aikaisemmat, edeltävät, samanaikaiset, myöhemmät ja näihin päätöksiin liittyvät toimet on kumottava

Euroopan parlamentti on velvoitettava maksamaan korvauksena edellä mainitusta päätöksestä aiheutuneesta vahingosta 400 000 euroa tai mikä hyvänsä tätä suurempi tai pienempi summa, jonka virkamiestuomioistuin katsoo olevan kohtuullinen

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vaatimustensa tueksi kantaja esittää seitsemän kanneperustetta, jotka voidaan tiivistellä seuraavasti:

1.    Siirtopäätös on lainvastainen siltä osin kuin sen perustelut ovat puutteelliset niiden syiden osalta, joiden vuoksi parlamentti päätti siirtää kantajan asemapaikan Brysseliin.

2.    Siirtopäätöksellä, jolla vakavasti sairas henkilö siirretään kaukana sijaitsevaan asemapaikkaan, loukataan kantajan mukaan terveyttä koskevaa perusoikeutta, josta määrätään EY 3 artiklan p) kohdassa ja EY 152 artiklassa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklassa. Kantajan terveyden suojaamisen olisi pitänyt olla etusijalla yksikön edun kanssa.

3.    Kantajan mukaan parlamentti laiminlöi huolenpitovelvollisuutta ja loukkasi hyvän hallinnon, puolueettomuuden, avoimuuden ja oikeusvarmuuden periaatteita. Toimielin ei nimittäin suorittanut ennen kyseessä olevan toimenpiteen toteuttamista asianmukaista tutkintaa siitä vihamielisestä käytöksestä, jota kantajaan väitetysti kohdistui, eikä se arvioinut lääketieteelliseltä kannalta tällaisen toimenpiteen vaikutuksia asianomaisen terveyteen.

4.    Siirtopäätös, joka on kantajan mukaan seuraamus, on niihin tosiseikkoihin nähden kohtuuton ja suhteeton, joista parlamentti kantajaa moittii, etenkin kun kantaja kärsii vakavasta sairaudesta ja lähestyy eläkeikää.

5.    Koska parlamentti ei kiinnittänyt erityistä huomiota kantajan tilanteeseen hänen terveydentilansa vuoksi, se loukkasi syrjintäkiellon periaatetta ja neminen laedere -periaatetta.

6.    Tehdessään siirtopäätöksen parlamentti käytti kantajan mukaan toimivaltaansa asettaakseen kantajalle seuraamuksen ja saadakseen kantajan katkaisemaan työsuhteensa ennenaikaisesti, mikä kantajan mukaan on toimivallan ja menettelyn väärinkäyttöä ja millä hänen mukaansa rikotaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 7 ja 86 artiklaa ja näiden henkilöstösääntöjen liitettä IX.

7.    Kantaja väittää, että hänelle ei annettu mahdollisuutta tuoda esiin kantaansa nopeasti tehdystä päätöksestä, jolla hänen asemapaikkansa siirrettiin Brysseliin, mikä loukkasi hänen puolustautumisoikeuksiaan.

____________