Tožba, vložena 22. decembra 2006 - Pascual García proti Komisiji

(Zadeva F-145/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: César Pascual García (Madrid, Španija) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

naj se razglasi za nično odločba generalnega direktorja JRC-Skupno raziskovalno središče Komisije Evropskih skupnosti z dne 7. aprila 2006, tožeči stranki sporočena 17. aprila 2006 v delu, v katerem se ni upoštevalo njene prijave za delovno mesto iz obvestila o prostem delovnem mestu COM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra, in v katerem se je dodala opazka na čakalni seznam natečaja EPSO/B/23/04 1, s čimer se je obvestilo službe Komisije, da tožeča stranka ne izpolnjuje pogojev za udeležbo na tem natečaju;

če je treba, naj se razglasi za nično odločba Organa, pristojnega za imenovanja (OPI) Komisije z dne 22. septembra 2006, tožeči stranki sporočena 13. novembra 2006 o zavrnitvi njegovega ugovora št. R/400/06;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

JRC ni zaposlil tožeče stranke, uspešnega kandidata javnega natečaja EPSO/B/23/04, ker je generalni direktor JRC menil, da ne izpolnjuje pogojev za udeležbo, ki se zahtevajo za ta natečaj.

V svoji tožbi tožeča stranka navaja, da izpodbijana odločba: i) vsebuje zlorabo postopka v tem, da je natečajna komisija z njo neupravičeno prilagodila presojo njenih nazivov in izkušenj in to, ne da bi zadnja pri tem storila očitno napako pri presoji; ii) krši zakonski okvir, postavljen z objavo natečaja; iii) vsebuje očitno napako pri presoji in nima obrazložitve, ker je nelogična; iv) krši načelo varstva zaupanja v pravo.

Podredno, po mnenju tožeče stranke se z izpodbijano odločbo krši načelo enakega obravnavanja. Če kršitev tega načela izhaja iz določb objave natečaja, potem bi bilo treba tega razglasiti za ničnega v smislu člena 241 ES.

____________

1 - Obvestilo o javnem natečaju EPSO/B/23/04 za sestavo čakalnega seznama za zaposlitev laboratorijskega osebja (B 5/B 4) na tehničnem in raziskovalnem področju (UL C 81 A z dne 31. marca 2004, str. 17).