2007 m. sausio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Moschonaki prieš FEACVT

(Byla F-3/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Airija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EGDSGF)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti EGDSGF direktoriaus sprendimą neleisti ieškovei dalyvauti 2006 m. kovo 30 ir 31 d. agentūrų personalo komitetų susirinkime.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė iš esmės teigia, kad atmesdamas jos prašymą dalyvauti 2006 m. kovo 30 ir 31 d. agentūrų personalo komitetų susirinkime, EGDSGF pažeidė Pareigūnų tarnybos nuostatų 24b straipsnį ir 9 straipsnio 3 dalį, o taip pat Pareigūnų tarnybos nuostatų 2 priedo 1 straipsnio šeštąją pastraipą, kuriose įtvirtinta laisvė dalyvauti asociacijose ir profsąjungose, personalo komiteto konsultacinis ir valdymo vaidmuo ir draudimas kenkti personalo komiteto nariams jiems atliekant funkcijas.

Be to, ieškovė nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnio 4 dalies ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 126 straipsnio pažeidimą. Iš šių nuostatų išplaukia, kad, siekiant užtikrinti vienodą Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymą, tarp institucijų administracinių padalinių ir agentūrų, dalyvaujant personalo komitetams, turi įvykti nuolatiniai pasitarimai.

Skundžiamas sprendimas taip pat pažeidžia gero valdymo ir administravimo principą.

____________