2007 m. vasario 23 d. pareikštas ieškinys byloje Pouzol prieš Audito Rūmus

(Byla F-17/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Prancūzija), atstovaujamas advokatų D. Grisay, I. Andoulsi ir D. Piccininno

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2006 m. lapkričio 23d. Audito Rūmų sprendimą ir 2006 m. gegužės 18 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą;

pripažinti ieškovui teisės į papildomą 6 metų 10 mėnesių ir 1 dienos pensinio stažo laikotarpio suteikimą, t. y., kad bendrą pensinio darbo stažo laikotarpį sudarytų 10 metų 3 mėnesiai ir 24 dienos;

priteisti iš Audito Rūmų pakeisti ieškovui suteiktą šį papildomą pensinio stažo laikotarpį 1 232, 32 EUR priemoka per mėnesį;

priteisti iš Audito Rūmų atlyginti ieškovo patirtus finansinius nuostolius, kurie ieškinio pareiškimo dieną yra 17 252, 48 EUR (t. y., ieškovo negautos pajamos 1 232, 32 EUR per mėnesį nuo jo išėjimo į pensiją 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. kovo 1 dienos);

priteisti iš Audito Rūmų atlyginti ieškovo per daugiau nei 13 metų patirtą moralinę žalą, jos sumą nustatant vėlesniu draugišku šalių susitarimu;

Priteisti iš Audito Rūmų bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, buvęs Audito Rūmų pareigūnas, šiuo metu esantis pensijoje, konkrečiai ginčija teisių į pensiją, įgytų Prancūzijoje, pervedimo į Bendrijos sistemą apskaičiavimą tiek, kiek apskaičiuojant neatsižvelgta teises, įgytas, remiantis Papildomų pensijų sistemų asociacija (ARRCO) ir Bendrąja administracijos darbuotojų pensijų kasų asociacija (AGIRC).

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas pateikia 4 pagrindus: i) keleto Pareigūnų nuostatų ir jų VIII priedo nuostatų (o būtent šio priedo 11 straipsnio 2 dalies ir 26 straipsnio) pažeidimas; ii) rūpinimosi pareigos ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnyje nurodytos pareigos padėti pažeidimas; iii) vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų pažeidimas; iv) teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas.

____________