Acțiune introdusă în data de 5 februarie 2007 - Angé Serrano/Parlament

(Cauza F-9/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantei

anularea deciziei Parlamentului European din data de 20 martie 2006 prin care reclamanta a fost reîncadrată în gradul B*6, treapta a 8-a, începând cu data de 1 mai 2004;

condamnarea pârâtului la plata sumei de 25 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral și material și pentru afectarea carierei reclamantei, sub rezerva majorării și/sau reducerii respectivei sume în cursul procedurii;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta, funcționară a Parlamentului European laureată a concursului de trecere într-o altă categorie (de la categoria C la categoria B) anterior intrării în vigoare, la data de 1 mai 2004, a reformei Statului funcționarilor, a introdus deja în fața Tribunalului de Primă Instanță a Comunităților Europene o acțiune împotriva deciziei de a o reîncadra în gradul B*51.

În prezenta cauză, reclamanta contestă decizia din data de 20 martie 2006, prin care Parlamentul a reîncadrat-o în gradul B*6, treapta a 8-a. În susținerea acțiunii sale, reclamanta prezintă argumente foarte asemănătoare celor invocate în cadrul cauzei T-47/05. Pe de altă parte, ea susține că, în ciuda noii încadrării pe care a primit-o, sistemul rezultat ca urmare a reformei Statutului funcționarilor anulează efectele trecerii sale de la categoria C la categoria B, întrucât noua încadrare nu presupune niciun avantaj pentru reclamantă în raport cu situația în care se găsesc colegii săi care nu au reușit la concursul de trecere într-o altă categorie.

____________

1 - Cauza T-47/05, Angé Serrano și alții /Parlament, JO C 93 din 14.04.2005, p. 36.